Wednesday, 24 July 2013

Bab 10 - Memahami Sasaran Pembaca

SEBAGAI seorang pendakwah khususnya yang ingin berdakwah melalui penulisan, antara yang mustahak adalah memahami sasaran pembaca kita secara umum. Ini antara juga kaedah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. apabila menyampaikan dakwah kepada orang awam. Mana mungkin kita boleh samakan laras bahasa sama ada berucap dan menulis jika sasarannya adalah kanak-kanak dan orang tua?

Puan Ainon Mohd, pengerusi kepada PTS Media Group Sdn. Bhd., sebuah syarikat penerbitan buku berbahasa Melayu terbesar di Malaysia menjadikan asas kepada memahami sasaran dakwah dan pasaran dengan melihat kepada pembahagian fasa Makkah dan fasa Madinah. Maksudnya, buku-buku terbitan syarikat beliau menetapkan kriteria yang khusus bagi kelompok sasaran fasa Makkah dan fasa Madinah.

Menurut beliau, Allah taala dalam proses penurunan ayat al-Quran membezakan dengan jelas pengisian kepada orang Islam fasa Makkah dan orang Islam fasa Madinah. Ayat-ayat al-Quran dan surah yang diturunkan di kota Makkah biasanya adalah pendek-pendek, bahasa yang mudah dan fokus kepada persoalan akidah. 

Namun ayat-ayat al-Quran fasa Madinah pula biasanya panjang-panjang, ayat yanglebih kompleks dan fokus ayat lebih luas seperti isu hukum-hakam, muamalat, sejarah, perkara ghaib dan sebagainya.

Ini dijadikan asas kepada Puan Ainon Mohd dalam menegaskan mengapa perlu ada buku agama yang bersifat mesra pembaca, kerana menjadi kebiasaan buku agama yang ditulis oleh para ustaz adalah kuat pengaruh langgam bahasa Arab dan tidak ekonomikal dari sudut persembahan penulisan. 

Jadi formula yang terbaik adalah, penulisan buku agama mesti dalam Bahasa Melayu Tinggi yang menggunakan tatabahasa Dewan Bahasa & Pustaka (DBP), ini adalah kerana tatabahasa bahasa Melayu yang diselaraskan oleh DBP yang menjadi silibus pengajian di seluruh sekolah sama ada rendah atau menengah, sama ada IPTA atau IPTS.

Sebagai seorang pendakwah yang ingin meraikan kedua golongan khususnya golongan pemula yang terdiri daripada mereka yang non-Muslim namun berminat mengkaji dan membaca mengenai Islam, mereka yang baru kembali kepada fitrah Islam, mereka yang Islam melalui keturunan namun tidak pernah belajar secara serius mengenai Islam kebanyakannya daripada kelompok profesionalis dan aristokrat serta yang seumpama dengannya.

Kelompok ini khususnya kelompok urban dan aglo-English (Melayu yang berbudaya Barat) biasanya kerana mereka dan keluarga mereka lebih banyak tinggal di Barat atau mendapat pendidikan langsung daripada Barat tanpa mendapat bekalan ilmu agama yang cukup semasa di tanah air. Biasanya, kelompok ini juga terikut-ikut dengan budaya Barat yang sangat suka bertanya, mengkaji dan membaca.

Justeru di sinilah peluang dakwah wujud, kadang-kadang ceramah yang panjang penuh dengan ayat al-Quran dan hadis juga tidak memberi kesan kepada mereka melainkan sesuatu perkara boleh dihujahkan dengan saintifik dan logik serta dirasai melalui pengalaman kerohanian mereka sendiri. Justeru, menyediakan pelbagai buku yang sesuai untuk kelompok ini adalah satu kemestian malah mampu membuka pintu hidayah yang lebih terang kepada mereka.

Antara bentuk penulisan yang sudah terbukti memudahkan pembaca untuk memahami dalam masa yang sama seronok membaca sesebuah penulisan khususnya buku adalah:

1. Penulisan mesti menggunakan Bahasa Melayu Tinggi iaitu menggunakan ejaan penuh dan juga tatabahasa yang betul (begitu juga dalam bahasa Inggeris).

2. Penggunaan istilah pinjaman daripada bahasa lain khususnya Arab dan Inggeris mesti dikurangkan dan jika terpaksa juga menggunakannya maka perlu menerangkan maksud dan konteks kalimah tersebut.

3. Setiap ayat tidak kurang 12 patah perkataan.

4. Setiap perenggan tidak lebih daripada enam baris.

5. Menggunakan gaya penulisan informatif (menyatakan maklumat) bukan argumentatif (menghujahkan yang ini betul dan yang itu salah).

6. Buku tidak terlalu tebal, yang terbaik bawah 200 muka surat dengan fon tulisan yang selesa dibaca (tidak terlalu kecil atau besar termasuk saiznya).

7. Dibantu dengan gambar rajah dan jadual bagi memudahkan perbandingan dan keperluan seumpama.

8. Setiap bab tidak lebih lima muka surat kerana biasanya golongan tersebut adalah golongan yang sibuk dengan kerjaya dan terpaksa mencuri masa yang untuk membaca.

9. Sebuah buku dengan satu fokus khusus, tidak mencampurkan banyak isu dalam satu buku sekali gus.

10. Menyantuni apa yang mereka perlukan bukan menulis apa yang kita mahukan. Perlu ada sifat emphasis dengan memahami keperluan semasa sasaran dakwah terlebih dahulu.

Teknik-teknik di atas bukan sahaja terpakai dalam penulisan buku, namun bagi penulisan-penulisan di blog dan FB juga adalah penting. Berjaya menarik minat masyarakat atas talian untuk membaca dan menyebarkan tulisan kita insya-Allah dikira sebagai sesuatu yang bermanfaat di sisi Allah.

Banyak lagi teknik-teknik penulisan yang boleh dijadikan panduan bagi meningkatkan teknik penulisan berkesan bagi seorang pendakwah. Apapun persediaan seorang daie adalah paling penting iaitu ilmu. Justeru, menjadi syarat utama para daie belajar ilmu agama dan ilmu sains teknologi untuk memantapkan strategi dakwah mereka.

No comments:

Post a Comment