Saturday, 17 August 2013

Masih Relevankah Feudal Monarki di Haramayn?

BAGUSNYA Shaykh Muhammad bin Abdul Wahab adalah apabila beliau bergabung dengan Ibnu Saud yang kemudian menyatukan seluruh kabilah Arab di Jazirah Arab dan melakukan pembersihan terhadap unsur-unsur khurafat yang banyak berlaku pada zaman tersebut seperti pemujaan di kubur-kuburan shuyukh sufi seperti Shaykh Abdul Qadir al-Jailani dan lain-lain

Tanpa menafikan di sana tiada masalah bagi tasawwuf dan sufi yang bersandarkan kepada al-Quran dan al-Sunnah serta para sahabat, tabi`in dan tabi` tabi`in seperti Shaykh Junaid al-Baghdadi, Shaykh Ibrahim bin Adham, Shaykh Sufyan al-Tsauri dan lain-lain diamalkan namun pada waktu tersebut kepincangan dalam amalan sufi, tariqat tasawwuf sangat ketara dan banyak terkeluar daripada pedoman al-Quran dan al-Sunnah itu sendiri maka ia tertolak dan di sini Shaykh Muhammad bin Abdul Wahab serta Ibn Saud selaku kafilah Arab terbesar dan paling berpengaruh bergabung dan melakukan dakwah dan penentangan terhadap golongan tersebut khususnya di Jazirah Arab selepas mereka berkuasa. 

Namun dari sudut sejarah dan politik, penggabungan Shaykh Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibn Saud yang kemudian melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan khilafah Uthmaniyah di Turki (yang sangat mesra sufi, tariqat dan tasawwuf) juga perlu dibincangkan secara telus. Gabungan ini dikatakan berjaya meniupkan semangat Asabiyyah Arab sehingga berlaku Revolusi Arab yang memberontak kepada khilafah Uthamiyyah yang sudah sedia lemah dan di ambang kejatuhan (selepas tahun 1900). Antara penentangan yang dilakukan adalah dengan memusnahkan landasan kereta api yang dibina oleh khalifah yang menghubungkan negara-negara Islam dengan Haramayn bagi memudahkan urusan pentadbiran dan juga urusan ibadah haji umat Islam khususnya.

Dikatakan juga pemberontakan yang berjaya menjadi revolusi ini mendapat bantuan dan sokongan Barat (British) yang kemudian berlakunya perjanjian yakni Ibn Saud dilantik menjadi pemerintah (raja monarki feudal dan boleh dikatakan satu-satunya negara dalam dunia sempenan nama pemerintahnya iaitu Arab SAUDI) dengan imbalannya segala hasil mahsul minyak Arab Saudi perlu diserahkan dan diusahakan oleh pihak berkepentingan dari Barat (benarkah tidak begitu sekarang ini di sana?). Dalam masa yang sama, Amerika juga dibenarkan membina dua buah pengkalan tentera di Laut Merah atas sebab-sebab tertentu.

Justeru, di sebalik jasa dan kejayaan Shaykh Muhammad bin Abdul Wahab, ijtihad politik beliau telah memberikan implikasi yang lebih besar pada hari ini yang mana pemerintahan feudal monarki keturunan Ibn Saud menggunakan kekayaan hasil mahsul tanah Makkah dengan sewenang-wenangnya (tanpa menafikan sumbangan mereka juga seperti universiti di sana semua percuma dan ditanggung) namun ia dilihat sudah tidak menepati apa yang dikehendaki oleh al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya. 

Monarki feudal di sana menjadi sangat kebal yang mana meskipun hudud dilaksanakan, ia hanya tegas dilaksanakan kepada rakyat marhaen sahaja sedangkan penyelewengan, kemaksiatan dan kebobrokan yang dilakukan oleh ahli keluarga diraja (boleh rujuk Youtube kelakuan anak-anak raja Saudi di kelab malam bersama penari gelek dan menghabiskan berbilion riyal untuk permainan itu - taip sahaja Prince of Saudi dan beliakkan mata!) akan dibiarkan begitu sahaja.  

Para ulama juga seakan tiada kuasa dan peluang untuk menegur (Dr Aidh Abdullah al-Qarni segera dipenjara selama lima tahun selepas menegur secara umum dalam televisyem mengapa 'kita' hanya berdiam diri melihat saudara kita di Palestine tertindas sedangkan kita punya duit yang banyak), meskipun Arab Saudi paling banyak mengeluarkan ulama khususnya beraliran ahlul hadith beraliran salaf namun dalam bab politik dan pemerintahan boleh kata tidak ada yang mengarang kitab mengenainya fiqh al-siyasah kecuali kitab mengenai kewajipan mentaati pemimpin sahaja (tidak seperti Ibnu Taimiyyah r.h. - rujukan utama dalam aliran mereka di sana yang banyak mengarang kitab mengenai siasah dan pemerintahan seperti Siyasah Syar'iyyah fi Islahi al-Ra'yi wa al-Ra'iyyah dan banyak lagi).

Ini adalah ketidakadilan sosial dan bertentangan dengan firman Allah seperti 'Inna'Llaha ya'murukum bi'l 'adl wa'l ihsan', 'idilu huwa akrabbu li at-taqwa' dan banyak hadith mengenai kepimpinan yang adil demi kemaslahatan ummah. Sesungguhnya Haramayn adalah milik umat Islam seluruh dunia dan perlu dipulangkan kepada mereka bukan hanya kepada kerabat Ibn Saud. Kekayaan yang melampau menyebabkan mereka sangat selesa dan keterikatan mereka dengan kepentingan kapitalis dan politikus Barat antara yang menyebabkan umat Islam hari ini tidak boleh bersatu.

Feudal monarki adalah liabiliti umat Islam

Shaykh `Abd al-Rahman al-Kawakibi menulis sebuah kitab yang berjudul Ummu al-Qura dan memberikan cadangan bahawa setiap kali musim haji adalah sebagai perhimpunan agung umat Islam seluruh dunia dan para pemimpin dunia Islam membincangkan mengenai kemaslahatan umat Islam sejagat. Bagaimana mungkin ia akan terjadi selagi mana kerabat Ibn Saud menguasai Jazirah Arab dan hasil mahsulnya kebanyakan digunakan untuk kepentingan peribadi mereka (pembaziran yang melampau dalam banyak hal). 

Sedangkan umat Islam yang juga mengucap dua kalimah syahadah seluruh dunia menghadapi krisis kemanusiaan seperti kebulursan dan hanya makan pasir di belah Afrika sehingga sekarang tidak selesai kerana tiada suntikan kewangan daripada pihak berwajib, isu etnik Rohingya di Arakan yang dibantai dan isu Paletine yang tidak berkesudahan dibantai Zionis la`natu'Llah, isu di Selatan Thailand, isu di Filiphina dan banyak lagi yang asasnya tiada tekanan kuasa besar yang bersatu sesama umat Islam (PBB dan OIC tidak boleh diharap) kerana tiadanya kuasa ekonomi. 

Tertanya kita di manakah suara kerabat Ibn Saud dan ulama-ulama di sana dalam isu-isu ini? Mungkin saya tidak tahu kerana tiada akses maklumat ke sana. Cuma kita juga tertanya sudah berapa banyak jumlah dana sumbangan daripada Arab Saudi kepada umat Islam yang saya nyatakan di atas? Sedangkan mereka menjana bilion dolar setahun hasil daripada berjuta umat Islam melaksanakan haji dan umrah di sana saban tahun (terfikir kita, apakah itu bukan satu daripada hikmah Allah mewajibkan haji bagi mereka yang mampu hanya di Makkah bukan di tempat lain?)? 

Feudal monarki hanya dilaksanakan dalam Islam setelah era Rasulu'Llah salla'Llahu `alayhi wasallam dan Khulafa al-Rashidin. Sebelumnya pemilihan secara shura yang lebih telus dan demokratik diamalkan. Haramayn adalah harapan penyatuan umat Islam dan sumber dana yang sangat besar dan utama. Selagi mana kerabat Ibn Saud (yang merupakan boneka Amerika pada hari ini) memerintah, pasti hal ini tidak akan berlaku.

Kesimpulan

Perjuangan Aqidah al-Tahawiyah gagasan Shaykh Muhammad bin Abdul Wahab dalam menyambung perjuangan Shaykh al-Islam Ibn Taimiyyah r.h. dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah yang bermazhab Hanbali adalah murni dan berjaya dilaksanakan khususnya di Jazirah Arab dan dunia Islam amnya.

Namun dalam urusan dan ijtihad politik telah berlaku sesuatu di luar duga beliau sendiri mungkin, betapa feudal monarki adalah liabiliti kepada seluruh umat Islam di dunia pada hari ini. 

Satu revolusi baru perlu dilakukan di sana agar ia dianggap milik oleh seluruh umat Islam di dunia bukan hanya milik kerabat Ibn Saud. Bukan OIC namun satu pakatan baru yang diserahkan mengurus kelola untuk jangka masa tertentu sebagaimana yang dilaksanakan dalam sistem demokratik pada hari ini, pemilihan setiap lima tahun bagi sesiapa yang menguruskan haramain dan melaksanakan tugasnya menggunakan segala sumber mahsulnya untuk kemaslahatan umat Islam seluruh dunia bukan untuk mereka dan keluarga mereka sebagaimana sepanjang abad lalu. 

* Artikel ini telah diterbitkan di www.detikdaily.net di alamat http://www.detikdaily.net/v6/modules.php?name=News&file=article&sid=23693 dengan tajuk sama. Penerbitan semula artikel ini adalah sebagai respon kepada respon Raja Abdullah terhadap situasi yang berlaku di Mesir pada hari, menurut Al-Jazeera Raja Abdullah menyeru 'pengganas' dibanteras, rujuk http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/08/201381615196784361.html

No comments:

Post a Comment